ثبت نام در متاورس نسخه دسکتاپ

در این ویدیو به شما آموزش داده خواهد شد که در متاورس رنگ نسخه دسکتاپ به چه صورت ثبت نام انجام دهید

ورود به متاورس نسخه دسکتاپ

در این ویدیو روش ورود به متاورس در نسخه دسکتاپ آموزش داده خواهد شد

فروشگاه متاورس بخش ابزار نسخه دسکتاپ

آموزش مرتبط با روش خرید انواع ابزار در متاورس رنگ نسخه دسکتاپ

فروشگاه متاورس بخش ارز نسخه دسکتاپ

آموزش مرتبط با روش خرید انواع ارز در متاورس رنگ نسخه دسکتاپ

تنظیمات عمومی در متاورس نسخه دسکتاپ

آموزش مرتبط با روش ثبت و ارسال سند در متاورس

ارسال گزارش در متاورس نسخه دسکتاپ

آموزش بارگذاری شده مرتبط با روش ارسال انواع گزارش در شبکه متاورس

نمایش اعلان های متاورس در نسخه دسکتاپ

در این ویدیو آموزش داده خواهد شد که شما به چه صورت اعلان ها را مشاهده و به صفحه مورد نظر وارد شوید

احراز هویت در متاورس بخش احراز فردی نسخه دسکتاپ

آموزش مرتبط با روش ارسال اطلاعات فردی به منظور احراز هویت در متاورس

ثبت یاداشت های شخصی در متاورس نسخه دسکتاپ

در این ویدیو میپردازیم به روش ثبت یک یاداشت ، ذخیره و حذف آن در متاورس

احراز هویت بخش ارسال مدارک فردی در متاورس نسخه دسکتاپ

در این آموزش شما یاد میگیرید که به چه صورت مدارک مورد نیاز متاورس را پیوست و ارسال نمایید

احراز هویت در متاورس بخش مشخصات بانک در متاورس نسخه دسکتاپ

آموزش روش ثبت و ارسال مشخصات حساب بانکی در متاورس نسخه دسکتاپ

تنظیمات عمومی در متاورس نسخه دسکتاپ

آموزش مرتبط با روش مدیریت تنظیمات عمومی در متاورس

آموزش خرید یک ملک (VOD) از شهروندی دیگر در متاورس نسخه دسکتاپ

ویدیو مرتبط با آموزش خرید یک ملک (VOD) از شهروندی دیگر در متاورس نسخه دسکتاپ

آموزش بررسی خصوصیات ملک (VOD) شخصی در متاورس نسخه دسکتاپ

ویدیو آموزشی مرتبط با بررسی خصوصیات ملک (VOD) شخصی در متاورس نسخه دسکتاپ

آموزش بررسی خصوصیات ملک (VOD) شهروند دیگر در متاورس

ویدیو آموزشی مرتبط با بررسی خصوصیات ملک (VOD) شهروند دیگر در متاورس

آموزش خرید یک ملک (VOD) از شهروندی دیگر در متاورس

ویدیو آموزشی مرتبط با خرید یک ملک (VOD) از شهروندی دیگر در متاورس

آموزش قیمت گذاری ملک (VOD) شخصی در متاورس

ویدیو آموزشی مرتبط با قیمت گذاری ملک (VOD) شخصی در متاورس

آموزش ثبت کف قیمت برای ملک (VOD) شخصی در متاورس

ویدیو آموزشی مرتبط با ثبت کف قیمت برای ملک (VOD) شخصی در متاورس

آموزش ثبت پیشنهاد برای خرید یک ملک (VOD) از شهروندی دیگر در متاورس

ویدیو آموزشی مرتبط با ثبت پیشنهاد برای خرید یک ملک (VOD) از شهروندی دیگر در متاورس

آموزش بررسی خصوصیات حساب شهروندی

ویدیو آموزشی مرتبط با آموزش خصوصیات حساب شهروندی

آموزش بررسی خصوصیات حساب دیگر شهروندان

ویدیو آموزشی مرتبط با خصوصیات حساب دیگر شهروندان

آموزش بررسی دارایی ملک (VOD)

ویدیو آموزشی مرتبط با دارایی ملک (VOD) در متاورس

آموزش بررسی دنبال کنندگان

ویدیو آموزشی مرتبط با دنبال کنندگان

آموزش بررسی دنبال شوندگان

ویدیو آموزشی مرتبط با دنبال شوندگان