بزودی

متاورس رنگ اولین متاورس ساخته شده توسط متخصصین ایرانی زیرنظر شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت . متاورس رنگ بنیان ساختار سازی شده در توسعه اشتغال آفرینی کشور .


پاسخ به سوالات شما در خصوص متاورس رنگ در انجمن حم .
پشتوانه متاورس رنگ زیر نظر دانشگاه متاورس ایران .